Voorbeeld van restauratie:

Vóór restauratie
vóór restauratie
Na restauratie
na restauratie